Wydatki związane są z reklamą publiczną

– reklamę w mediach: prasie, radiu, telewizji, kinie, intemecie,

– reklamę uliczną: umieszczoną na słupach ogłoszeniowych, bilboardach, środkach transportu, obiektach użyteczności publicznej takich, jak przystanki, obiekty sportowe, budynki,

– urządzanie witryn sklepowych,

– uczestniczenie w imprezach reklamowych – krajowych i międzynarodowych wystawach, targach, giełdach, pokazach, kiermaszach, konferencjach, zjazdach, spotkaniach dostępnych dla anonimowego i nieograniczonego kręgu osób,

– reklamę pocztową, pocztę rozprowadzaną przez listonoszy wśród osób nieoznaczonych imieniem i nazwiskiem, do skrzynek pocztowych wraz z inną korespondencją,

– umieszczanie próbek wyrobów np. kosmetyków w czasopismach nabywanych przez nieokreślonego odbiorcę, jednakże o określonym profilu,

– reklamę umieszczoną na ulotkach, afiszach, biletach, książkach telefonicznych, broszurach,

– publiczne pokazy (mody, kulinarne, kosmetyczne, nowych produktów), demonstracje, prezentacje,

– sponsorowanie uczestnikom różnego rodzaju konkursów w środkach masowego przekazu nagród rzeczowych, koszty konkursów reklamowych (sponsoring),

– reklamę prowadzoną w trakcie imprez o charakterze publicznym np.: występów drużyn sportowych, zawodników, artystów.

Tego typu wydatki, ponoszone w ramach prowadzonej działalności swoim charakterem przypominają reklamę, jednakże nie można ich do niej zaliczyć. Wydatki te powinny być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, o ile można wykazać ich związek z prowadzoną działalnością, a także wpływ na wysokość osiągniętego przychodu. Do tego rodzaju wydatków przykładowo należy zaliczyć wydatki poniesione przez podatnika na:

– szkolenie instruktażowe dla klienta, który zakupił oferowany przez podatnika towar, koszt towarów zużytych na szkolenie,

– druk cenników, katalogów, instrukcji obsługi oferowanego sprzętu,

zakup i eksploatację urządzeń do wytwarzania materiałów reklamowych,

– przekazanie pracownikom towarów lub innych składników majątku, jeżeli obowiązek ich wydania wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy lub Kodeksu pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>