Wydatki na reprezentację i reklamę

– Do typowych wydatków na reprezentację należy zaliczyć:

– wszelkie koszty związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów zagranicznych czy krajowych (przyjęcie, zakwaterowanie, wyżywienie, „kieszonkowe” dla gości zagranicznych),

– koszty uczestnictwa gospodarzy w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów (koszty hoteli, przejazdów, udział w przyjęciach),

– koszty uczestnictwa na zewnątrz firmy w przyjęciach, spotkaniach, posiedzeniach, konferencjach, zjazdach i innych imprezach organizowanych okazjonalnie lub na okoliczność świąt, rocznic i celowych przedsięwzięć reprezentacyjnych, również w imprezach towarzyszących, w tym także koszty wyjazdów zagranicznych związanych z reprezentowaniem firmy na tych imprezach,

– koszty poczęstunków gości podmiotu gospodarczego, uczestników konferencji, przyjęć i posiedzeń, koszty poczęstunków z okazji świąt branżowych, państwowych, wręczania nagród i odznaczeń,

– koszty poczęstunków członków organów statutowych (zarządzających, kontrolnych, nadzorczych jednostki gospodarczej),

– koszty imprez artystycznych organizowanych z okazji uroczystości, zakupy kwiatów do dekoracji pomieszczeń oraz przeznaczonych do wręczania określonym osobom,

– wydatki na upominki i nagrody rzeczowe służące reprezentacji, jak też produkty zużyte do degustacji,

– zakupy przeznaczone na cele reprezentacyjne np. kawa, herbata, napoje, słodycze, zastawa stołowa, artykuły dekoracyjne,

– wydatki na zakup lub usługę wytworzenia strojów reprezentacyjnych dla pracowników, jeżeli nie są przydzielane na podstawie specjalnych przepisów o umundurowaniu służbowym (wydatki za zakup odzieży mogą być uznane za wydatki na cele reprezentacyjne, jeżeli odzież utraci charakter osobisty poprzez nadanie jej cech charakterystycznych dla firmy np. logo, barwa, krój itp.).

– Wydatki na reklamę niepubliczną dotyczą:

– reklamy pocztowej czyli przesyłanie materiałów reklamowych do konkretnych osób czy firm (wymienionych z imienia, nazwiska lub nazwy) za pośrednictwem poczty,

– reklamy doręczeniowej, czyli doręczanie materiałów reklamowych do mieszkań, zakładów pracy, konkretnych osób i miejsc przez stosowanie technik marketingu bezpośredniego (wykorzystującego bazy danych o indywidualnych odbiorcach),

– organizacji targów, pokazów i degustacji w celach reklamowych przeznaczonych dla indywidualnego kręgu odbiorców (dla zaproszonych imiennie osób np. dealerów, kontrahentów, konsumentów, producentów, handlowców, rzemieślników),

– upominków reklamowych wręczanych określonym imiennie osobom,

– reklamy organizowanej na zlecenie przez firmę lub agencję reklamową, jeżeli jest ona zindywidualizowana, ograniczona do określonego kręgu odbiorców,

– wzorów i próbek towarów przekazywanych w celach reklamowych do konkretnych osób lub firm,

– bankietów, przyjęć organizowanych dla określonych grup kontrahentów, z towarzyszącymi im degustacjami, pokazami, wręczaniem promowanych produktów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>