Wpłaty na fundusze utworzone w oparciu o przepisy o NFZ

Według art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. c) PDOPrU kosztem uzyskania przychodów są odpisy dokonywane na fundusze tworzone na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Ustawa z 23.1.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.Nr45,poz. 391 ze zm.) nakłada obowiązek przechowywania środków NFZ na funduszu podstawowym oraz zapasowym.

Utworzenie tych funduszy przewidziane zostało w art. 130 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. Fundusz zapasowy zwiększa się o zatwierdzony zysk netto za rok obrotowy, a zmniejsza o zatwierdzoną stratę netto za rok obrotowy. Jest on przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie różnicy spowodowanej przewagą kosztów działalności bieżącej nad przychodami NFZ lub na przywrócenie jego płynności finansowej.

Ponadto ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia przewiduje coroczne tworzenie rezerwy ogólnej w planowanych kosztach. Jej wysokość wynosi 1% planowanych należnych przychodów ze składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Rezerwy ogólnej nie tworzy się jeżeli fundusz zapasowy osiągnął wysokość 4% planowanych należnych przychodów ze składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>