Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

Przepisy prawa spółdzielczego pozwalają spółdzielniom mieszkaniowym budować także lokale użytkowe, które następnie mogą zostać przydzielone członkom na prowadzenie w nich działalności gospodarczej. Na tej podstawie powstaje ograniczone prawo rzeczowe – spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Do spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego stosuje się odpowiednio przepisy znajdujące zastosowanie w odniesieniu do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (patrz komentarz do pkt 1 niniejszego rozdziału).

Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Kolejnym spółdzielczym ograniczonym prawem rzeczowym jest tzw. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Występuje ono w tych spółdzielniach, które budują domy jednorodzinne w tym celu, aby po zakończeniu budowy przenieść ich własność na swoich członków.

Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej jest prawem o charakterze przejściowym. Powstaje ono już z chwilą przydziału niezabudowanej jeszcze działki, gaśnie zaś z chwilą przeniesienia własności domu na członka. Prawo to jest zbywalne i dziedziczne. Mają do niego zastosowanie przepisy stosowane w odniesieniu do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>