Pojęcie „reprezentacji”

Zdefiniowanie pojęcia „reprezentacji” stanowiło również przedmiot rozstrzygnięcia NSA. W wyroku z 6.5.1998 r. (SA/Sz 1412/97, LEX 32951), sąd orzekł, że: „reprezentacja” nie musi odnosić się do „okazałości, wystawności”, a odnosi się do „dobrego reprezentowania się firmy”, które może polegać na odpowiednim ubiorze pracowników, wystroju firmy, jej logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów. Za takim znaczeniem „reprezentacji” przemawia drugi człon koniunkcji „reklamy”, gdzie nie ma wątpliwości, że chodzi o zachwalanie zalet towaru, firmy, i że reklamą firmy może być „wygląd jej pracowników”.

Informacja a reklama. W praktyce wiele trudności może sprawić od-110 różnienie informacji handlowej od reklamy. „Informacja” według definicji zawartej w Słowniku języka polskiego, PWN, Warszawa 1989 r. oznacza „powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś”. Z przytoczonych dwóch definicji reklamy i informacji wynikają różnice pomiędzy tymi dwoma formami przekazywania danych. I tak, do cech charakterystycznych informacji należy zaliczyć:

– posiadanie niezbędnych danych do złożenia oferty lub podjęcia rokowań takich jak: adres, przedmiot oferty, cenę sprzedaży, warunki nabycia,

– charakter obiektywny, niezawierający elementów ocennych,

– wyłącznie charakter informacyjny.

– Reklama zaś zawiera:

– dane niezbędne o danym produkcie,

– informacje wartościujące, zachęcające do nabycia przedmiotu reklamy,

– właściwości mające na celu nakłonienie jak największej ilości nabywców do zakupu towaru.

Zarówno informacja jak i reklama mogą być wyrażone w podobny sposób, tj. w postaci ulotek, folderów, katalogów. O tym czy dana ulotka jest informacją czy reklamą świadczy jej treść. Za przykład typowej informacji należy uznać np. wizytówki, nadruki na odwrocie faktury informujące o sprzedawanych towarach, usługach, warunkach i miejscach sprzedaży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>