Jakiego rodzaju podatki są najbardziej popularne w Europie i na świecie ? – podatki

Na świecie istnieje wiele rodzajów podatków. Najbardziej popularny podatek z jakim mamy do czynienia praktycznie w każdym kraju , a jeszcze w dziewiętnastym wieku jego nie było jest podatek dochodowy , którego wysokość nominalna jak i procentowa jest uzależniona od dochodów podatnika. Podatek dochodowy jest obecny w każdym kraju rozwiniętym oraz rozwijającym się który jest zrzeszony w OECD. Podatek dochodowy może przybierać przeróżne formy , nie mniej w odróżnieniu od podatku pogłównego – płacą go tylko i wyłącznie podatnicy którzy w danym miesiącu podatkowym osiągnęli dochód (w przypadku podatku pogłównego , podatek płaci się niezależnie od tego czy osiągnęliśmy dochód czy też nie). Podatek dochodowy może przybrać formę liniowego i wynosić na przykład dziesięć procent wartości naszego dochodu , a może być również progresywny i byś uzależniony od tak zwanych progów podatkowych , co oznacza , że im większy dochód w danym miesiącu osiągniemy , tym stopa podatkowa będzie wyższa. Podatek dochodowy może przybierać również formę podatku regresywnego , co oznacza , że poza pierwszym progiem podatkowym jeśli przekroczymy daną wartość dochodu , wpadamy w kolejny i stopa procentowa naszego podatku jest wyższa. Podatek progresywny jest jednak w praktyce prawie wogule nie stosowany (poza nielicznymi wyjątkami w historii). Kolejnym bardzo popularnym podatkiem stosowanym szczególnie chętnie w Europie jest podatek od towarów i usług czyli popularny VAT. Podatek ten jest płacony przez ostatecznego konsumenta danej usługi lub też produktu , a na kolejnych etapach produkcji w przypadku gdy produkt końcowy składa się z różnego typu półproduktów różnica w podatku VAT jest w pełni odliczalna – tak więc można powiedzieć śmiało , że jest on podatkiem w pełni neutralnym dla przedsiębiorców , którzy jedynie w imieniu swoich klientów przekazują raz w miesiącu lub też raz na kwartał odliczoną kwotę podatku w imieniu swoich klientów. Kolejnym podatkiem który stanowi trzon budżetów krajów nie tylko w Europie , ale również na świecie jest podatek akcyzowym którym są opodatkowane przeważnie takie produktu jak alkohol , benzyna , prąd , gaz lub też wyroby tytoniowe. Obecnie widzimy na świecie trend , że co raz to więcej towarów jest opodatkowanych podatkiem akcyzowym , a samo założenie tego podatku w momencie jak powstawał było takie , że będą nim opodatkowane tylko i wyłącznie towary luksusowe – jednak w praktyce wygląda to tak , że ilość towarów opodatkowanych tym podatkiem rośnie nieprzerwalnie od wielu lat , i prawdopodobnie będzie rosła tak długo jak będą swą pieczę trzymać nad nim politycy.

podatki

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>