Monthly Archives Wrzesień 2017

Zaliczanie przedmiotu leasingu do majątku stron

Kwestie związane z zaliczeniem przedmiotu leasingu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze do majątku stron do 1.10.2001 r. regulowane było w rozp. MF z 6.4.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umowy do majątku stron (Dz.U. Nr 28, poz. 129). Rozporządzenie to zawierało następujący słowniczek pojęć:

Czytaj Dalej

Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Podstawową zasadą zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację i reklamę jest poniesienie danego wydatku w celu osiągnięcia przychodu. Należy więc określić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem wydatku a uzyskaniem przychodu. Wydatkowanie kwot ponadto powinno mieć związek z prowadzoną przez podatnika działalnością.

Czytaj Dalej