Daily Archives 09/24/2017

Pracownicze Towarzystwa Emerytalne

Zgodnie z art. 9 FundEmU możliwe jest tworzenie pracowniczych funduszy emerytalnych, stanowiących jedną z form pracowniczego programu emerytalnego oferowanego przez pracodawcę. Fundusz taki może zostać utworzony, być zarządzany i reprezentowany w stosunkach z osobami trzecimi, wyłącznie przez pracownicze towarzystwo emerytalne utworzone w formie spółki akcyjnej.

Czytaj Dalej