Daily Archives 09/06/2017

Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Podstawową zasadą zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację i reklamę jest poniesienie danego wydatku w celu osiągnięcia przychodu. Należy więc określić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem wydatku a uzyskaniem przychodu. Wydatkowanie kwot ponadto powinno mieć związek z prowadzoną przez podatnika działalnością.

Czytaj Dalej