Biuro księgowe w Warszawie – wybór

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub też firmy nie jest rzeczą która każdemu przychodzi łatwo i trzeba wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw jeżeli się już chcemy tego podjąć. Jeżeli tak to z całą pewnością potrzebne będzie Ci biuro księgowe Warszawa, które zajmie się dla Ciebie realizacją usług księgowych. Jednak wybór odpowiedniej firmy wcale nie jest taki prosty jakby się mogło wydawać. Przede wszystkim decydując się na konkretne rozwiązanie trzeba zastanowić się czy dane biuro księgowe Warszawa oferuje zakres usług spełniający nasze wszystkie oczekiwania. Warto sprawdzić jakich pracowników ma ona w swoich szeregach. Im są oni bardziej doświadczeni i im mają lepsze wykształcenie tym lepiej...

Czytaj Dalej

Jak wygląda prowadzenie ltd?

Prowadzenie własnej firmy nie zawsze pozwala na uzyskiwanie satysfakcjonujących dochodów a co za tym idzie zysków. Jednocześnie wiele osób boryka się również z problemami związanymi z formalnościami związanymi z prowadzeniem firmy. Na terenie Polski urzędy bardzo często nie sprzyjają właścicielom firmom, co między innymi odróżnia w tym względzie Polskę od wielu krajów europejskich, w tym takich jak Anglia, gdzie można zdecydować się zarówno na założenie a jednocześnie na prowadzenie ltd.

Czytaj Dalej

Co biuro księgowe (Kraków) uznaje za dowód księgowy?

Wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców rozliczających się przy pomocy ksiąg przychodów i rozchodów budzi to co może być uznane za dowód księgowy. By rozwiać wszelkie wątpliwości zasięgnęliśmy porady ekspertów. Nasze wątpliwości starało się wyjaśnić biuro księgowe Krakówfunkcjonujące w stolicy małopolski. Jak wskazuje nasz ekspert najlepiej zacząć od formalnych wymogów prawnych. Za dowód może być uznany dokument sporządzony w języku polskim. Kwota widniejąca na dokumencie powinna być podana w polskiej walucie. Najczęściej spotykanym dowodem księgowym jest rzecz jasna faktura VAT. Do tego dochodzą również dokumenty celne, paragony czy faktury korygujące. Po spełnieniu specjalnych wymogów za dowód księgowy mogą zostać uznane również dowody opłat...

Czytaj Dalej

Poznań i biuro księgowe

 Biura księgowe oferują nam naprawdę profesjonalne usługi z zakresu księgowości, korzystają z nich chętnie zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Wybierajmy jednak za każdym razem tylko doświadczone biura, takie jak chociażby znane i rekomendowane Biuro Księgowe Poznań, które świadczy kompleksowe usługi na rynku już od wiele lat. Dzięki usługom, jakie oferują biura księgowe wiele osób naprawdę może odetchnąć z ulgą. Koniec bowiem z samodzielnym, często trudnym wypełnianiu deklaracji podatkowych. Co roku musimy

Czytaj Dalej

Jak odzyskuje się zwrot podatku Niemcy, gdy pracowało się w Niemczech?

Gdy pracuje się poza granicami kraju bardzo często możliwe jest odzyskanie pieniędzy z zapłaconych z dochodów podatków. Bardzo często mogą to być znaczne kwoty, co oczywiście zależy konkretnego systemu podatkowego kraju, w którym realizowało się pracę. Jednocześnie gdy chce się uzyskać zwrot podatku Niemcy najlepszym rozwiązaniem jest to realizować za pośrednictwem doświadczonych na rynku firm podatkowych. W Polsce ze względu na to, że wiele milionów Polaków pracuje

Czytaj Dalej

Zorganizowana część przedsiębiorstwa

Należy pamiętać, że zgodnie z normą prawną zawartą w art. 552 KC czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów prawa.

Czytaj Dalej

Rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego cz. II

W razie wystąpienia niedoboru, otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany w terminie 3 dni, licząc od chwili podania do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, umorzyć jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku rezerwowym w ilości zapewniającej pokrycie powstałego niedoboru. Środki uzyskane w wyniku umorzenia powiększają wartość jednostki rozrachunkowej tego funduszu. Jeżeli natomiast niedobór nie zostanie pokryty z tych środków w następnej kolejności pokrywany jest ze środków uzyskanych z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w tym otwartym funduszu, również w terminie 3 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy.

Czytaj Dalej

Podmioty dokonujące odpisów amortyzacyjnych

Przepis art. 16f PDOPrU stanowi podsumowanie wcześniejszych artykułów dotyczących amortyzacji, a zarazem jest wstępem do następnych, które w sposób szczegółowy odnoszą się do zasad amortyzacji, opisując metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych, sposoby ustalenia wartości początkowej składników majątku podatnika oraz stawki amortyzacyjne.

Czytaj Dalej

Limit wydatków

Wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przycho- 45 dów w wysokości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Aktem prawnym określającym wysokość tych stawek jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.3.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271).

Czytaj Dalej

Zakres zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 PDOPrU cz. II

Artykuł 16 ust. 1 pkt 60 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wspól- nik/wspólnicy podatnika oraz sam podatnik są kontrolowani przez podmiot trzeci. Taka sytuacja regulowana jest natomiast przez art. 16 ust. 1 pkt 61, który ma zastosowanie wtedy, gdy podmiot trzeci posiada udziały, w wysokości nie niniejszej niż po 25%, zarówno w spółce udzielającej pożyczki, jak i w spółce będącej pożyczkobiorcą.

Czytaj Dalej