Zakres zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 PDOPrU cz. II

Artykuł 16 ust. 1 pkt 60 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wspól- nik/wspólnicy podatnika oraz sam podatnik są kontrolowani przez podmiot trzeci. Taka sytuacja regulowana jest natomiast przez art. 16 ust. 1 pkt 61, który ma zastosowanie wtedy, gdy podmiot trzeci posiada udziały, w wysokości nie niniejszej niż po 25%, zarówno w spółce udzielającej pożyczki, jak i w spółce będącej pożyczkobiorcą.

Oprócz prostej sytuacji, kiedy pożyczki (kredytu) udziela jeden wspólnik posiadający co najmniej 25% udziałów (akcji), możemy mieć do czynienia z wieloma innymi, począwszy od takiej, w której pożyczek udzielają wspólnicy posiadający co najmniej 25% udziałów (akcji), do takiej, w której pożyczek udzielają wspólnicy posiadający łącznie 25% udziałów (akcji). Pożyczki mogą być udzielane przez każdego ze wspólników odrębnie, jak również np. przez wszystkich wspólników łącznie. Te wszystkie sytuacje obejmuje art. 16 ust. 1 pkt 60.

W uwagach wprowadzających podkreślono, że zastosowanie przewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 60 ograniczeń uzależnione jest od określenia wysokości zadłużenia spółki wobec wymienionych w tym punkcie podmiotów. Nie ma wątpliwości, że w przypadku udzielenia pożyczki przez wspólnika (akcjonariusza) posiadającego co najmniej 25% udziałów (akcji), bierze się pod uwagę zadłużenie podatnika wobec tego udziałowca (akcjonariusza), wobec innych udziałowców (akcjonariuszy) posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika oraz wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>