Wydatki na odsetki od pożyczek i kredytów a kapitalizacja

Ustawą z 20.11.1998 r. o zmianie ustawy 68 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 144, poz. 931) wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy ograniczające możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów odsetek od niektórych pożyczek i kredytów udzielanych podatnikowi przez podmioty z nim powiązane. Ograniczenia te mają na celu zapobieżenie finansowaniu działalności spółek kapitałowych i spółdzielni ze źródeł zewnętrznych zamiast z kapitałów własnych (tzw. „cienka kapitalizacja” lub „niedostateczna kapitalizacja”), co powoduje obniżenie podstawy opodatkowania w związku z zaliczeniem do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek lub kredytów.

Przepisy odnoszące się do niedostatecznej kapitalizacji zawarte zostały w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6-7b PDOPrU. Ustawa wprowadzająca te przepisy weszła w życie 1.1.1999 r.

Od 1.1.2001 r. do 31.12.2002 r. art. 16 ust. 1 pkt 60 nie stosowało się do odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, którzy nie korzystają z ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy nowego art. 16 ust. 7a PDOPrU. Od 1.1.2003 r. przepis ten uległ dalszej modyfikacji, z korzyścią dla podatnika.

W obecnym stanie prawnym korzystanie z ulg i zwolnień w podatku dochodowym przez pożyczkodawcę (kredytodawcę) będącego podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce pozostaje bez wpływu na możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od udzielonego przez niego kredytu (pożyczki). Istnieje tu jeden wyjątek, zwolnienie od podatku dochodowego nie może pozostawać w związku z osiąganiem dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 ze zm.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>