Category Biznes

Wydatki nieuznawane za koszty cz. IV

– 47) strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków lub niedoborów,

Czytaj Dalej

Definicja budowli – dalszy opis

Sąd Najwyższy natomiast w wyroku z 22.6.1981 r., II CR 237/81, LEX 8335 wskazał, iż pojęcie budowli należy rozumieć szeroko w tym znaczeniu, że obejmuje ono wszelkie trwałe urządzenia.

Czytaj Dalej