Co biuro księgowe (Kraków) uznaje za dowód księgowy?

Wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców rozliczających się przy pomocy ksiąg przychodów i rozchodów budzi to co może być uznane za dowód księgowy. By rozwiać wszelkie wątpliwości zasięgnęliśmy porady ekspertów. Nasze wątpliwości starało się wyjaśnić biuro księgowe Krakówfunkcjonujące w stolicy małopolski. Jak wskazuje nasz ekspert najlepiej zacząć od formalnych wymogów prawnych. Za dowód może być uznany dokument sporządzony w języku polskim. Kwota widniejąca na dokumencie powinna być podana w polskiej walucie. Najczęściej spotykanym dowodem księgowym jest rzecz jasna faktura VAT. Do tego dochodzą również dokumenty celne, paragony czy faktury korygujące. Po spełnieniu specjalnych wymogów za dowód księgowy mogą zostać uznane również dowody opłat. Na przykład dowód opłaty bankowej czy pocztowej.

Biuro księgowe w Krakowie wyjaśnia co może zostać uznane za dowód księgowy

Wszelkich wyjaśnień związanych z tym co można uznać za dowód księgowy najlepiej szukać w ustawie o rachunkowości. Nie zawsze bowiem istnieje możliwość uzyskania faktury an przykład za zakup materiałów budowlanych, artykułów spożywczych czy innych artykułów będących przedmiotem obrotu gospodarczego. Jak jednak było już wcześniej wspomniane za dowód księgowy można uznać paragon bądź zwykłe pokwitowanie zapłaty. By można było paragon uznać za dowód księgowy musi on spełniać wymogi art. 21 ustawy o rachunkowości. Każde profesjonalne biuro księgowe Kraków z całą pewnością wie doskonale czym powinien wyróżniać się tego typu paragon. Nie inaczej jest z naszym ekspertem. Po pierwsze powinno określa rodzaj powodu wraz z numerem identyfikacyjnym. Ponadto na paragonie powinny znajdować się dane określające strony operacji gospodarczej. Wszystkich wymogów nie sposób wymienić. Dobry księgowy powinien wiedzieć najlepiej czy dany paragon spełnia wymogi dowodu księgowego.

Biuro Księgowe Kraków

Dokumenty stanowiące dowód księgowy należy też odpowiednio przechowywać. Za to odpowiada zwykle zatrudnione przez przedsiębiorcę biuro rachunkowe. Jeśli księgowość swojej firmy prowadzi on samodzielnie to on odpowiada za przechowywanie dokumentów księgowych. Przede wszystkim muszą być one przechowywane w porządku chronologicznym. Po drugie powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem. Biuro rachunkowe powinno również sprawdzać czy dowody księgowe wystawione były w sposób legalny. Na koniec kontroli księgowy musi złożyć swój podpis. W razie wykrycia nieprawidłowości może on odmówić złożenia podpisu. Dowody księgowe muszą być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od momentu ich wystawienia. Za dowód księgowy uznawane są również rozliczenia i raporty pracownicze. Biuro księgowe Kraków a raczej płatnik zobowiązany jest do przechowywania listy płac stanowiących podstawę do naliczania emerytury przez co najmniej 50 lat. Warto więc przed przekazaniem księgowej dokumentów sprawdzić co może zostać uznane za dowód księgowy a co nie. Księgowy z całą pewnością nie złoży podpisu pod rozliczeniem, w które skład wchodziły dowody księgowe budzące jego wątpliwości do do legalności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>