Daily Archives 09/22/2017

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Nie można 38 zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków zwróconych pracownikowi w przypadku:

Czytaj Dalej