Daily Archives 09/21/2017

Wydatki nieuznawane za koszty cz. II

– 11) naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów),

Czytaj Dalej