Daily Archives 09/14/2017

Wynalazek – dalszy opis

Urząd Patentowy RP udziela praw ochronnych i wydaje świadectwa ochronne na wzór użytkowy, udziela patentów i wydaje dokumenty patentowe na wynalazki. Na tej podstawie twórca nabywa prawa do wyłącznego korzystania z wzoru użytkowego czy wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Prawo do patentu, patent a także prawa do wzoru użytkowego są zbywalne.

Czytaj Dalej