Daily Archives 09/08/2017

Zaliczanie przedmiotu leasingu do majątku stron – kontynuacja

W przypadku „czystej” umowy najmu lub dzierżawy ustawodawca przewidywał, że w każdym przypadku rzeczy lub prawa majątkowe zaliczane będą do składników majątku wynajmującego lub wydzierżawiającego.

Czytaj Dalej