Daily Archives 09/07/2017

Zaliczanie przedmiotu leasingu do majątku stron

Kwestie związane z zaliczeniem przedmiotu leasingu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze do majątku stron do 1.10.2001 r. regulowane było w rozp. MF z 6.4.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umowy do majątku stron (Dz.U. Nr 28, poz. 129). Rozporządzenie to zawierało następujący słowniczek pojęć:

Czytaj Dalej